Đối với Nhà đầu tư

Đối với Nhà đầu tư 2017-01-18T23:01:10+00:00

Tránh rủi ro: Đầu tư vào dự án huy hiệu bạch kim

Chương trình EB-5 là một cách mà người nước ngoài có thể xin thường trú tại Hoa Kỳ. Hai trong số những cột mốc quan trọng của quy trình nhập cư EB-5 là đơn xin kiến nghị I-526 và I-829. Quy trình này không tránh khỏi rủi ro. Nắm được rủi ro trong từng giai đoạn của quy trình này hết sức quan trọng.

Bảo vệ chính mình khỏi rủi ro

Dự án huy hiệu bạch kim là những gì tốt nhất trong ngành

Chương trình huy hiệu rồng của NES Financial là một cách dễ dàng để xác định những dự án đã triển khai giải pháp nhằm đem lại lợi ích cho bạn với tư cách nhà đầu tư. Đầu tư vào những dự án sử dụng các giải pháp này giúp giảm thiểu rủi ro cũng như tối đa hóa khả năng nhập cư thành công và nhận được hộ khẩu thường trú.

Đầu tư vào các dự án sử dụng tài khoản ký quỹ EB-5 được cấu hình đúng cách

Ký quỹ EB-5 được cấu hình đúng cách là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng sẽ có sẵn quỹ để trả lại nếu khoản hoàn trả được đảm bảo. Nhà đầu tư nên chuyển tiền quỹ cho một bên thứ ba độc lập, người sẽ tiếp nhận, giữ rồi giải ngân tiền.

NES Financial là nhà cung cấp giải pháp quản lý quỹ và ký quỹ lớn nhất trong ngành EB-5, đã tham gia vào hơn 250 dự án, chiếm hơn 10 tỷ USD. Hàng nghìn nhà đầu tư đã đầu tư thành công vào các dự án sử dụng dịch vụ ký quỹ của NES Financial.

Hiểu rõ các yêu cầu về quản lý quỹ EB-5

Một giải pháp quản lý quỹ theo dõi dòng tiền và việc sử dụng quỹ của nhà đầu tư trong toàn bộ quy trình EB-5. Quản lý quỹ EB-5 rất chuyên sâu và đòi hỏi nhiều chuyên môn.

Giải pháp quản lý quỹ EB-5 của NES Financial được xây dựng riêng cho ngành EB-5. Trọng tâm của giải pháp này là giúp các nhà phát hành EB-5 đảm bảo mức độ thành công cao nhất cho quy trình nhập cư của nhà đầu tư. Các nhà phát hành sử dụng giải pháp của NES Financial cam kết những thực tiễn tốt nhất và ưu tiên sự thành công của nhà đầu tư.

Hỏi về toàn bộ quy trình nhập cư

Quy trình nhập cư EB-5 khá phức tạp. Nhiều giấy tờ, đơn xin và thời hạn cần được theo dõi để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Các nhà đầu tư nên hỏi về cách nhà phát hành EB-5 định quản lý quy trình này, bởi vì ngay cả những sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến việc từ chối nhập cư.

Giải pháp quy trình EB-5 của NES Financial theo dõi tình trạng nhập cư để không bỏ lỡ thời hạn quan trọng nào. Nếu dự án EB-5 của bạn đang sử dụng Giải pháp của NES Financial, bạn sẽ luôn xem được mọi hoạt động trong quy trình.