Chương trình huy hiệu rồng

Chương trình huy hiệu rồng 2016-12-20T22:59:06+00:00

Ghi nhận hoạt động xuất sắc

Chương trình huy hiệu rồng của NES Financial được tạo ra để ghi nhận các nhà phát hành EB-5, cũng như các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người đã cam kết cung cấp mức độ bảo mật, minh bạch và tuân thủ cao nhất cho các nhà đầu tư. Các dự án EB-5 được trao cấp huy hiệu rồng dựa trên nhiều Giải pháp EB-5 thông minh đang được sử dụng của NES Financial.

GIẢI THƯỞNG
DỰ ÁN BẠCH KIM

Một dự án EB-5 có Huy hiệu bạch kim đã triển khai bất kỳ ba trong những giải pháp EB-5 đủ tiêu chuẩn nào của NES Financial.

GIẢI THƯỞNG
DỰ ÁN VÀNG

Một dự án EB-5 có Huy hiệu vàng đã triển khai bất kỳ hai trong những giải pháp EB-5 đủ tiêu chuẩn nào của NES Financial.

GIẢI THƯỞNG
DỰ ÁN BẠC

Một dự án EB-5 có Huy hiệu bạc đã triển khai bất kỳ một trong những giải pháp EB-5 đủ tiêu chuẩn nào của NES Financial.

Các dự án chương trình huy hiệu rồng cam kết về sự xuất sắc

Các dự án huy hiệu rồng của chúng tôi đã được ghi nhận vì sự cống hiến cho các thực tiễn tốt nhất về EB-5, cung cấp cho các nhà đầu tư quốc tế mức độ bảo mật, minh bạch và tuân thủ cao nhất. Chọn một dự án huy hiệu rồng từ danh sách ở trên có thể giúp bạn nhập cư thành công thông qua chương trình EB-5.

Đối tác huy hiệu rồng đại diện cho mức độ chuyên môn cao nhất

Đối tác huy hiệu rồng của chúng tôi đại diện cho các công ty tốt nhất và nổi bật nhất trong các lĩnh vực tương ứng của họ. Giống như NES Financial, họ chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ giúp các nhà phát hành huy động và triển khai nguồn vốn hiệu quả hơn, đồng thời giảm rủi ro cho các nhà đầu tư và tăng mức độ thành công trong toàn bộ chu trình của chương trình EB-5.