Blog

NES Financial hoàn thành kiểm tra SOC 1 Loại 2

Kiểm tra độc lập SOC 1 Loại 2 đã xác nhận cam kết của công ty về việc thẩm định độ bảo mật, sự minh bạch và tuân thủ.

NES Financial, một công ty công nghệ tài chính (FinTech) phục vụ vốn tư nhân, bất động sản và khách hàng Fortune 1000, đã thông báo hoàn thành thành công kỳ kiểm tra tuân thủ hàng năm. Là một phần trong cam kết của NES Financial về giảm thiểu nguy cơ và tăng tối đa thành công cho khách hàng của mình, mỗi năm trong 12 năm qua, công ty đã tự nguyện tham gia các kỳ kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt của bên thứ ba liên quan đến công nghệ, quy trình và mục tiêu kiểm soát.

Được biết đến với tên gọi SAS 70 và SSAE 16, kỳ kiểm tra SOC 1 Loại 2 là một tiêu chuẩn tuân thủ và kiểm soát được công nhận của AICPA và được sử dụng bởi các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong ngành tài chính. Kiểm tra tại NES Financial bao gồm các biện pháp kiểm soát về công nghệ, thông tin, quy trình tài chính, bảo mật và các dữ liệu được bảo vệ khác. Được thực hiện bởi một trong các công ty CPA hàng đầu trong nước, kỳ kiểm tra đánh giá thiết kế của các biện pháp kiểm soát và hiệu quả vận hành của các lĩnh vực kiểm soát chính xác định của NES Financial.

NES Financial được ghi nhận nhờ khả năng quản lý quỹ bên thứ ba có chất lượng thể chế, nghiệp vụ cho vay, quản lý EB-5 và dịch vụ trao đổi hoàn thuế 1031. Michael Halloran, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NES Financial cho biết: “NES Financial được thành lập trên nguyên tắc đảm bảo sự bảo mật, sự minh bạch và tuân thủ cho các giao dịch tài chính phức tạp”. “Khách hàng dựa vào các giải pháp và dịch vụ hỗ trợ công nghệ của chúng tôi để cung cấp những yêu cầu này và việc hoàn thành SOC 1 Loại 2 là một cách quan trọng để chứng minh cam kết liên tục của NES Financial với các thực tiễn tốt nhất trong quản lý quỹ.”

Cùng với SOC 1 Loại 2, NES Financial cũng tuân thủ các yêu cầu của nhà cung cấp bên thứ ba OCC và BSA đối với các tổ chức tài chính. Kết quả là các hoạt động của NES Financial đáp ứng yêu cầu tài chính của những công ty đại chúng hàng đầu trong nước phải tuân thủ Phần 404 của Luật Sarbanes-Oxley, Luật bảo mật ngân hàng, Luật Gramm-Leach-Bliley và các quy định khác trong ngành.

Giới thiệu về NES Financial
NES Financial là công ty công nghệ tài chính (FinTech) tại Thung lũng Silicon cung cấp các giải pháp và dịch vụ hỗ trợ công nghệ giúp quản lý hiệu quả văn phòng giữa và sau đối với các giao dịch tài chính phức tạp. Phục vụ vốn tư nhân, bất động sản thương mại và khách hàng Fortune 1000, chúng tôi cung cấp khả năng quản lý quỹ đầu ngành, nghiệp vụ cho vay, quản lý EB-5 chuyên sâu và dịch vụ trao đổi hoàn thuế 1031. Bao gồm quản lý trên 190 quỹ và hợp tác với hơn 550 dự án EB-5 kể từ khi chúng tôi bắt đầu thành lập, cũng như quản lý hơn 75 tỷ USD cho các tài sản 1031 mỗi năm.

For more information, visit jtcamericas.com.

2017-12-07T00:05:53+00:00 Ngày 09 tháng 11 năm 2017|Thẻ: , , , |