Blog

Chúc mừng các Trung tâm khu vực EB-5 mới được phê duyệt – Ấn bản tháng 11 năm 2017

NES Financial muốn gửi lời chúc mừng các Trung tâm khu vực mới được USCIS phê duyệt sau đây:

 • 1 America Regional Center (California)
 • AHRC PA, LLC (Pennsylvania)
 • ARE Regional Center (MA), LLC (Massachusetts)
 • American Ace Development Regional Center, LLC (Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania)
 • American East Coast Regional Center, LLC (Connecticut, New Jersey, New York)
 • American Fortune Regional Center, LLC (Texas)
 • American Real Estate Growth Regional Center, LLC (California): www.aregrc.com
 • City by City EB-5 Regional Center PR USA, LLC (Puerto Rico)
 • Fairhaven Capital Advisors American Samoa Regional Center Corp. (American Samoa)
 • Florida Opportunities Regional Center LLC (Florida)
 • Genesis Regional Center, LLC (California)
 • Golden Shores Regional Center (California)
 • Gulf Coast SW Regional Center, LLC (Florida)
 • Hawaiian Opportunities Regional Center, LLC (Hawaii)
 • LA Yucaipa Regional Center, LLC (California)
 • Liberty Investment Center LLC (Illinois, Wisconsin)
 • MZH Capital Partners, Inc. (New Jersey, New York, Pennsylvania)
 • Montana Real Estate EB-5 Regional Center, LLC (Montana)
 • New Sun EB-5 Regional Center, LLC (California)
 • Paradise City Funding Regional Center, LLC (Connecticut, New Jersey, New York)
 • Pocono EB-5 Regional Center LLC (New Jersey, Pennsylvania)
 • California Regional Center liên quan (California): www.relatedusa.com
 • Chicago Metro Regional Center liên quan (Illinois, Indiana, Wisconsin): www.relatedusa.com
 • Florida Regional Center liên quan (Florida): www.relatedusa.com
 • SRC LA, LLC (California)
 • South Carolina Global Regional Center (South Carolina)
 • United Land RC LLC (Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania)
 • Vegas Regional Center, LLC (California, Nevada)
 • Wealth Global Regional Center, LLC (Connecticut, New Jersey, New York)
 • List Partners Regional Center, LLC (Texas): www.alistpartners.com
 • Inkstone States Regional Center LLC (Washington): www.inkstone-capital.com
 • Noblemen Regional Center (Washington)
 • Wasatch Front Regional Center, LLC (Utah)

Với tư cách là Trung tâm khu vực mới, điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị đội ngũ và các quy trình thích hợp trước khi đưa dự án ra thị trường. Đó là lý do tại sao nhiều Trung tâm khu vực lựa chọn Giải pháp EB-5 thông minh

Gói giải pháp của NES Financial giúp đơn giản hóa việc quản lý quỹ của nhà đầu tư và giảm bớt gánh nặng hành chính cho các Trung tâm khu vực, cho phép bạn tập trung huy động vốn và tạo ra công ăn việc làm mới. Gói giải pháp của NES Financial dành cho đầu tư EB-5 cung cấp mức độ cao nhất về bảo mật quỹ, tính minh bạch trong giao dịch cũng như tuân thủ cho bạn và các nhà đầu tư.

 

2017-12-08T22:09:37+00:00 Ngày 13 tháng 11 năm 2017|Thẻ: , , |