Invest Idaho Regional Center

Invest Idaho Regional Center 2017-12-05T23:58:13+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Walker Ranch Geothermal
Vốn huy động: 30.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạc