New Jersey EB-5 Regional Center

New Jersey EB-5 Regional Center 2017-12-05T00:18:25+00:00

Mô tả dự án


 

Dự án: Fraser Centre
Vốn huy động: 15.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Dự án: Sycamore tại Tyvola
Vốn huy động: 10.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim