New York EB-5 Fund

New York EB-5 Fund 2017-06-14T17:37:06+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Trevive West 108
Vốn huy động: 5.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim