Paramount Miami Worldcenter

Paramount Miami Worldcenter 2017-10-06T19:14:35+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Miami Worldcenter
Vốn huy động: 75.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim