Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư 2016-12-22T21:33:40+00:00

Cam kết của chúng tôi với bạn

NES Financial Corp. cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân về bạn chỉ vì bạn truy cập trang Internet này. Sau đây, bạn sẽ tìm thấy những chi tiết cụ thể trong cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bao gồm các loại thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó cả trong và ngoài NES Financial. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho tất cả những khách hàng mới và mở rộng cho từng khách hàng cũ. Chúng tôi bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào, thêm, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi chính sách quyền riêng tư này bằng cách đăng những thay đổi đó trên trang Internet của chúng tôi:

Thông tin của bạn không dùng để bán

Chúng tôi không và sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai, vì bất kỳ lý do gì, vào bất kỳ lúc nào.

Thông tin sẽ được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn theo cách sau đây:

  • Đơn xin và mẫu đơn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong các đơn xin hoặc mẫu đơn bằng văn bản hoặc trên web. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số An sinh xã hội và ngày sinh của bạn, cũng như thông tin chi tiết về tài sản và các bên tham gia trao đổi.
  • Thông tin bên thứ ba. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các dịch vụ thông tin và các cơ quan báo cáo người tiêu dùng cũng như các tài liệu ghi chép công khai để xác minh danh tính hoặc khả năng trả nợ của bạn hoặc nhằm hỗ trợ tốt hơn giao dịch của bạn.
  • Trang web. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi có thể sử dụng các thiết bị được gọi là "cookie", tệp định dạng trao đổi đồ họa (GIF) hoặc các công cụ web tương tự khác để nâng cao trải nghiệm web của bạn. Những công cụ này cho phép chúng tôi nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web và giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa tốt hơn. Trên phương diện độc lập, cookie không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân mà chủ yếu nhận biết trình duyệt hoặc địa chỉ IP của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt để thông báo cho bạn khi nhận được cookie và bạn có quyền từ chối cookie. Tuy nhiên, từ chối cookie có thể giới hạn một số chức năng trên trang Internet của chúng tôi.

Cách thông tin của bạn có thể được chia sẻ

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin chúng tôi thu thập về bạn được bảo vệ và chỉ do các cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền truy cập trong các trường hợp hạn chế, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau:

  • Cung cấp thông tin cho những nhân viên cần biết thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để bảo vệ quyền riêng tư và được yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ thực tế, điện tử và theo thủ tục tuân thủ các quy định của liên bang để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Sử dụng một công ty khác để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như in và gửi sao kê tài khoản của bạn. Tuy nhiên, các công ty chúng tôi sử dụng cho dịch vụ hỗ trợ không được phép sử dụng thông tin về khách hàng của chúng tôi cho các mục đích riêng của họ và có nghĩa vụ phải duy trì tính bảo mật theo hợp đồng. Chúng tôi giới hạn việc họ sử dụng thông tin ở các dịch vụ hoặc công việc cụ thể mà chúng tôi yêu cầu.
  • Tuân thủ luật liên bang hoặc tiểu bang. Chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc quy định, nhằm giải quyết tranh chấp với người tiêu dùng, thực hiện kiểm tra tín dụng/xác thực hoặc để kiểm soát rủi ro.

Bảo vệ thông tin của bạn

Giúp bảo vệ bạn khỏi bị trộm cắp danh tính là một ưu tiên tại NES Financial. Chúng tôi giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách:

  • Sử dụng quy trình nhận dạng và xác thực khách hàng trước khi bắt đầu giao dịch.
  • Tạo kết nối truyền tải an toàn đến trang web NES Financial của chúng tôi. Bạn sẽ thấy khóa móc ở góc dưới bên phải của khung trình duyệt cho biết đó là trang web an toàn.
  • Đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi được đào tạo để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Tính chính xác tương đương với bảo vệ tốt hơn
Chúng tôi cam kết lưu giữ hồ sơ chính xác, cập nhật nhằm giúp đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin mà chúng tôi duy trì. Nếu bạn nhận thấy thông tin thiếu chính xác hoặc bạn cần thay đổi thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi 1-800-339-1031.