Giải pháp

Giải pháp 2017-07-26T18:30:25+00:00

Giải pháp được chứng minh cho toàn bộ chu trình EB-5

Giải pháp EB-5 thông minh của chúng tôi quản lý thành công sự phức tạp của toàn bộ chu trình đầu tư EB-5. Điều này bao gồm việc giải quyết các yêu cầu về ký quỹ và lưu ký, đơn giản hóa các quy trình quản lý quỹ đa cấp, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư và nhà phát hành biên bản kiểm tra hoàn toàn tuân thủ. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể theo dõi quỹ và tình trạng xử lý nhập cư 24/7 thông qua cổng thông tin an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu.

Giải pháp quản lý ký quỹ

Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và nhà phát hành

Được thiết kế để giữ quỹ của nhà đầu tư trong quá trình huy động vốn, giải pháp này giải quyết các nhu cầu về bảo mật và minh bạch của nhà đầu tư trong quy trình phê duyệt I-526 cũng như nhu cầu về thời gian và tuân thủ của nhà phát hành.

Giải pháp quản lý quỹ

Theo dõi dòng tiền và giấy tờ

Giải pháp này giúp đảm bảo quản lý chính xác quỹ của nhà đầu tư trong toàn bộ chu trình đầu tư EB-5, đồng thời cho phép các nhà đầu tư tiếp cận những bản sao kê và báo cáo quan trọng thông qua một trang web an toàn.

Giải pháp quy trình nhập cư

Lưu trữ và báo cáo tất cả các giấy tờ nhập cư thích hợp

Giải pháp này cho phép các nhà phát hành có khả năng giám sát chặt chẽ hơn các yêu cầu về quy định, bao gồm cung cấp giấy tờ quan trọng về nhà đầu tư và dự án EB-5 để nhập cư thành công.

Giải pháp quản lý khoản vay

Đơn giản hóa sự phức tạp của dịch vụ cho vay EB-5

Giải pháp này giải quyết sự phức tạp của các khoản vay EB-5 trên quy mô lớn, giúp giảm rủi ro và đảm bảo quỹ được quản lý chính xác. Do đó, nó đóng vai trò như giải pháp quản lý quỹ tốt nhất của bên thứ ba cho các nhà phát hành.

Giải pháp hạch toán quỹ

Cung cấp chức năng quản lý kế toán chủ chốt

Giải pháp này được xem là thực tiễn tốt nhất để xử lý hiệu quả quy trình quản lý quỹ EB-5 phức tạp trên quy mô lớn, đồng thời đảm bảo mức độ giám sát, minh bạch và tuân thủ cao nhất cho các nhà đầu tư.

Công nghệ chuyên dụng cho Quản lý tài chính EB-5

NES Financial đã phát triển công nghệ eSTAC® từ đầu để đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính phức tạp và có quy mô lớn của các dự án EB-5, đồng thời đảm bảo dữ liệu cá nhân và quỹ của nhà đầu tư được an toàn và bảo mật. Các ứng dụng quản lý kế toán, quy trình và tài liệu tự động mang lại sức mạnh cho Bộ giải pháp EB-5 thông minh toàn diện của chúng tôi.

Xem trạng thái đầu tư cập nhật mọi lúc, mọi nơi

eb5_immigr_monitor2-1200x730

Lắng nghe những gì Timothy Shih và Andy Peng nói về Giải pháp của chúng tôi

Timothy Shih

Andy Peng

Giải pháp quản lý EB-5
dành cho nhà đầu tư

Tải xuống bản PDF

Câu hỏi thường gặp về
chương trình EB-5

Tải xuống bản PDF

Thực tiễn tốt nhất
dành cho nhà đầu tư EB-5

Tải xuống bản PDF

Thực tiễn tốt nhất về triển khai an toàn

NES Financial hoàn thành kiểm tra SSAE 16 SOC 1 Loại II hàng năm

Kế hoạch kinh doanh liên tục toàn diện và được kiểm tra hàng năm

Tất cả dữ liệu khách hàng đã lưu trữ đều được mã hóa

Thử nghiệm xâm nhập và lỗ hỏng mạng được thực hiện hàng năm