Dữ liệu

Tiêu điểm bản cáo bạch Xu hướng và Thông tin chi tiết EB-5 năm 2017: Hội tụ vốn tư nhân với EB-5

Tuần trước, chúng tôi đã thông báo về việc phát hành phần tiếp theo năm 2017 trong chuỗi bản cáo bạch EB-5 hàng năm của chúng tôi, “Xu hướng và Thông tin chi tiết EB-5: Xem xét bối cảnh nhập cư không ngừng thay đổi của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu.” Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét chi tiết một trong những phát hiện thú vị nhất từ báo cáo năm nay: xu hướng mới nổi của nguồn vốn tư nhân xuất hiện [...]

2017-12-08T22:05:08+00:00 Ngày 19 tháng 9 năm 2017|Thẻ: , , |