ký quỹ

Sử dụng tài khoản và cơ cấu ký quỹ

Ký quỹ là một thỏa thuận nhằm đặt ra các điều kiện để chuyển quỹ của nhà đầu tư sang dự án EB-5. Mặc dù hầu hết nhà đầu tư đều biết cách tìm các dự án có sử dụng tài khoản ký quỹ để nhận quỹ đăng ký ban đầu từ nhà đầu tư, nhưng điều quan trọng là phải đánh giá các điều kiện sẽ giải ngân quỹ vào dự án. Mặc dù trong [...]

2017-07-19T16:41:06+00:00 Ngày 16 tháng 7 năm 2017|Thẻ: , , |