nhà đầu tư

Khi chương trình EB-5 tiếp tục phát triển, liệu kế hoạch thẩm định của bạn đã đủ chưa?

Khi chương trình EB-5 phát triển, các nhà đầu tư EB-5 có triển vọng đã tăng cường hoạt động nghiên cứu thẩm định cho các dự án tiềm năng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, điều này vẫn chưa đủ. Sau vụ việc với Trung tâm hội nghị Chicago, hầu hết các nhà đầu tư đã bắt đầu đánh giá các yếu tố cấp cao của chương trình EB-5. Để đảm bảo chắc chắn rằng một dự án khả thi, các nhà đầu tư đã bắt đầu [...]

2017-07-19T16:40:39+00:00 Ngày 16 tháng 7 năm 2017|Thẻ: , , |

Tầm quan trọng của thẩm định đối với nhà đầu tư

Với nhiều dự án EB-5 trên thị trường hơn bao giờ hết, điều thiết yếu là các nhà đầu tư phải sử dụng tiêu chí phù hợp để đánh giá các lựa chọn của mình. Việc chọn sai dự án có thể khiến họ không thể nhập cư thành công, trong một số trường hợp, đầu tư cũng có thể bị tổn thất. Trong suốt chu trình của EB-5, việc sử dụng nhà quản lý bên thứ ba sẽ giúp đảm bảo [...]

2017-07-19T16:40:52+00:00 Ngày 16 tháng 7 năm 2017|Thẻ: , , , |

Chiến lược tuân thủ đúng đắn

Tuân thủ các yêu cầu của USCIS là chìa khóa để nhập cư thành công; khi đánh giá dự án, điều quan trọng là phải đánh giá các biện pháp hiện có để đảm bảo nguồn quỹ được quản lý đúng cách tuân thủ các yêu cầu nhập cư. Để đảm bảo nguồn quỹ được quản lý đúng cách, hãy tìm một dự án cung cấp thông tin tài khoản trong thời gian thực cho các nhà đầu tư và nhà phát hành, giúp họ [...]

2017-07-19T16:40:58+00:00 Ngày 16 tháng 7 năm 2017|Thẻ: , , |

Sử dụng tài khoản và cơ cấu ký quỹ

Ký quỹ là một thỏa thuận nhằm đặt ra các điều kiện để chuyển quỹ của nhà đầu tư sang dự án EB-5. Mặc dù hầu hết nhà đầu tư đều biết cách tìm các dự án có sử dụng tài khoản ký quỹ để nhận quỹ đăng ký ban đầu từ nhà đầu tư, nhưng điều quan trọng là phải đánh giá các điều kiện sẽ giải ngân quỹ vào dự án. Mặc dù trong [...]

2017-07-19T16:41:06+00:00 Ngày 16 tháng 7 năm 2017|Thẻ: , , |