Trung tâm khu vực

Golden Opportunity Regional Center lựa chọn giải pháp quản lý bên thứ ba về EB-5 của NES Financial cho dự án mới nhất – Grover Beach Resort

San Jose, CA, Ngày 31 tháng 5 năm 2017– Golden Opportunity Regional Center lựa chọn NES Financial để cung cấp giải pháp quản lý EB-5 có chất lượng cho dự án mới nhất của Trung tâm dịch vụ này là Grover Beach Resort tại Grover Beach, California. Grover Beach Resort, sự hợp tác công - tư giữa Pacifica Companies phối hợp với Sở công viên và giải trí bang California [...]

2017-07-19T17:35:12+00:00 Ngày 16 tháng 7 năm 2017|Thẻ: , , , |