Trang chủ 2016-12-24T00:43:30+00:00

Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư với kinh nghiệm và chuyên môn vượt trội

NES Financial thiết lập tiêu chuẩn cho các thực tiễn tốt nhất trong ngành, bảo mật quỹ và quản lý quy trình. Từ ký quỹ tài sản của nhà đầu tư trong giai đoạn đăng ký đến tạo biên bản kiểm tra cần thiết để hoàn thành quy trình nhập cư, NES Financial cung cấp giải pháp đầu cuối cho lĩnh vực EB-5. Mỗi năm công ty trải qua những cuộc kiểm toán khắt khe, tương tự như của ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, để đảm bảo rằng các hệ thống vẫn tuân thủ luật pháp và cung cấp mức độ bảo vệ cao nhất cho các nhà đầu tư.

ĐẦU TƯ
DUY NHẤT

… và cơ hội nhập cư. Chương trình EB-5 cho phép các nhà đầu tư quốc tế có cơ hội nhận Thẻ xanh bằng cách đầu tư 500.000 - 1.000.000 USD vào một doanh nghiệp tạo công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Việc đầu tư này phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian tại Hoa Kỳ và tuân thủ các yêu cầu phức tạp của Sở nhập tịch và di trú Hoa Kỳ (USCIS), Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) và các cơ quan quản lý khác tại Hoa Kỳ. 

TÌM HIỂU THÊM


CÔNG TY DẪN ĐẦU
NGÀNH

… trong giải pháp quản lý tài chính EB-5. NES Financial đã triển khai nhiều giải pháp quản lý EB-5 hơn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác trong ngành để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo thành công cho các bên liên quan EB-5. Các giải pháp quản lý thông minh của chúng tôi cung cấp mức độ bảo mật, minh bạch và tuân thủ cao nhất trong toàn bộ chu trình của dự án EB-5, với mức độ hiệu quả và hoạt động xuất sắc mà chỉ công ty dẫn đầu ngành mới có thể cung cấp.

TÌM HIỂU THÊM

Mức độ hiệu quả vượt trội

Chương trình huy hiệu rồng:
Cam kết với thực tiễn tốt nhất về EB-5

Chương trình huy hiệu rồng của NES Financial được phát triển để ghi nhận các dự án EB-5 và các đối tác EB-5 tin cậy nhằm chia sẻ cam kết của chúng tôi với bảo mật, minh bạch và tuân thủ, giúp các nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn dự án EB-5 và nhà cung cấp dịch vụ để giảm rủi ro và mang lại cơ hội thành công cao hơn.

TÌM HIỂU THÊM